Aktuality

06.05.2021

INFORMACE PROVOZU MŠ od 10. května

v návaznosti na jednání vlády ČR ze dne 3. 5. 2021 dochází od pondělí 10. května k obnovení běžného provozu mateřské školy.

 

+ běžná provozní doba od 6:30 - 16:30

 

+ děti bez testování, bez roušek

 

+ rodiče a ostatní dospělé osoby vstup do budovy pouze s respirátorem a na dobu nezbytně nutnou

 

+ od pondělí 10. května jsou všechny děti nahlášené na stravu - kdo nenastoupí musí si stravu odhlásit, ať tak učiní na e-mail: sjbulharska@seznam.cz

 

+ úplatu za předškolní vzdělávání již budou platit všechny děti (krom předškoláků)

 

+ od příštího týdne se obnovují kroužky Rytmik a Olympionik

 

Michaela Bajerková, ředitelka MŠ

13.04.2021

Prázdninový provoz - termín nahlášení ZKRÁCEN!!!

Prosím rodiče, kteří se mi ještě nevyjádřili k prázdninovému provozu (2.8. - 13. 8.), ať prosím učiní do pátku 16. 4. 2021!!! Kdo se nenahlásí, nebude mu zajištěno místo.

 

Prosím pište na e-mail: sjbulharska@seznam.cz
nebo sms na tel: 773 500 599

 

Děkuji 

 

Michaela Bajerková 

08.04.2021

Informace ohledně provozu MŠ od 12.4.2021

Vážení rodiče,

od pondělí  12. 4. 2021 zahajujeme provoz v naší mateřské škole. Po dobu mimořádného opatření, abychom zajistili podmínky neslučování dětí, bude provoz od 7,00 do 16,30 hodin.

 

Provoz bude pouze pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání a děti popsané ve výjimce /IZS, školství,…/  Výjimky bude nutné doložit potvrzením zaměstnavatele.

 

ZDE naleznete stručnou verzi mimořádného opatření, platné pro mateřské školy – včetně výjimek.

 

Všechny děti, které přijdou, musí být testovány antigenními testy, které dostanou při příchodu do MŠ. Tyto testy jsou neinvazivní, antigenní, z přední části nosu. Testování budou provádět osoby doprovázející děti do MŠ /dospělé/ dvakrát týdně. Výsledky testování budou zapisovat vyčlenění zaměstnanci  MŠ. Ti také budou likvidovat odpad.

 

Při příchodu po dobu testování musí mít dítě roušku a ještě jednu náhradní v igelitovém sáčku. V prostoru MŠ budou děti bez roušek.

 

Testování v pondělí a čtvrtek je zajištěno do 8,30 hodin. Pozdější příchod není možný – nelze organizačně zajistit.

 

V den testování do MŠ budete vstupovat do třídy Veverek, poté počkáte na výsledky testu v zahradě, při nepřízni počasí v šatně /10 – 15 minut/.  Pokud bude test negativní, dítě odchází s doprovodem zaměstnance do šatny. V provozu budou třídy Ježečci a Medvědi, kterým tam uděláme provizorní značky. V případě pozitivity si vyčkáte na potvrzení a dítě si odvádíte domů.

 

Pokud dítě nenastoupí v den testování /pondělí, čtvrtek/ musí absolvovat test v den nástupu. tzn. zazvoní na třídu, počká na asistentku, která zajistí testování.

 

Výjimku z testování mají děti, které doloží pozitivní test na covid – 19, po dobu 90 dní.

 

Rodiče nesmí vstupovat do dalších prostor MŠ.

 

Netestovací dny převezmou děti zaměstnanci MŠ ve třídě veverek.

 

Při vyzvedávání dětí po obědě budou zaměstnanci MŠ děti vydávat u východu tříd. Odpoledne si rodiče zazvoní na třídu, sdělí jméno dítěte a vyčkají, až se dítě převlékne. Opět zde bude zajištěn dozor.

 

Po dobu mimořádných opatření nemůžeme vydávat obědy domů.

 

ZDE najdete přesné znění Mimořádného opatření ohledně testování dětí ve školách.


ZDEnajdete Plnění informační povinnosti v souvislosti s testováním dětí.

 

Všechna tato opatření jsme přizpůsobili našim podmínkám, abychom byli schopni zajistit provoz pro potřebné.

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci

 

Michaela Bajerková a kolektiv MŠ

24.03.2021

Provoz o letních prázdninách

Provoz o letních prázdninách bude zajištěn v naší mateřské škole od 2. 8. do 13. 8. 2021.

 

Zájem o prázdninový provoz je nutné nahlásit /nejpozději do 30. dubna/. Kdo máte zájem, napište nám na email sjbulharska@seznam.cz .

 

Na zbylá volná místa budou přijímány děti z uzavřených mateřských škol v okolí.

 

Školné a stravné na prázdniny se bude vybírat předem. Později již nebude možné zrušit.

Proto prosíme rodiče o pečlivé zvážení.

(Potraviny a hlavně maso se musí objednávat předem)

 

Školné se neplatí jen v době uzavření MŠ.

Děti z ostatních uzavřených mateřských škol v naší městské části si mohou zatelefonovat v pondělí 3. 5. 2021 od 7,00 hodin na telefonní číslo 773 500 599 a zarezervovat si závaznou prázdninovou docházku.

Bajerková

01.03.2021

Další informace k uzavření MŠ

Vážení rodiče,

s účinností od 1. 3. 2021 bude naše MŠ dle vládního nařízení uzavřena po dobu 3 týdnů. O obnovení provozu budete včas informováni.

 

Děti v povinné předškolní docházce (tzv. předškoláci) budou v souladu se školským zákonem vzdělávány distanční formou.

 

Úplata za předškolní vzdělávání bude přiměřeně ponížena /pokud budeme uzavřeni 3 týdny, bude vybírána částka 185,-Kč za měsíc březen/.

 

Obědy budou všem automaticky odhlášeny a při zahájení provozu opět automaticky přihlášeny.

 

O dalším vývoji situace a případných změnách budete aktuálně informováni na webových stránkách nebo e-mailem a na Facebookových stránkách MŠ. Věnujte jim proto průběžně pozornost, prosím.

 

Jménem celého kolektivu Vám děkuji za pochopení a přeji Vám pevné zdraví.

 

Michaela Bajerková, ředitelka MŠ

27.02.2021

Uzavření mateřské školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

 

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST dětí v mateřské škole.

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM

 

Informace o OŠETŘOVNÉM 
https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

17.02.2021

Jarní prázdniny

V týdnu od 22. 2. - 26. 2. jsou jarní prázdniny - všechny kroužky jsou ZRUŠENY!!!

Nezapomeňte si zavčas odhlásit stravu - oznámení ve třídě NESTAČÍ!

Děkujeme za pochopení smiley

Kolektiv MŠ
 

19.01.2021

Potvrzení školkovného

Vážení rodiče, 

potvrzení o placení školného za rok 2020 je k vyzvednutí ve Vašich třídách.

03.01.2021

Otevření 4.ledna

Vážení rodiče,

od 4. ledna jsou v provozu opět všechny třídy.

24.12.2020

Veselé Vánoce

Hezké vánoční svátky, ať máte čas na pohádky, ať se na vás štěstí směje, ať vás láska stále hřeje, ať vás úspěch provází i v roce, který přichází.

 

Krásné Vánoce a jen vše dobré do Nového roku.☺️

18.12.2020

Uzavření tříd Ježečků a Medvídků

Z důvodu Covid - 19, musíme uzavřít třídy Ježečků a Medvídků. Obědy automaticky odhlašujeme v těchto třídách.

Informace z KHS:

Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně
zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření výtěr
z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí
5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou,
nejpozději však do 10. dne.
Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru
bude negativní,karanténa končí po uplynutí min. 10 dnů od posledního
kontaktu s pozitivně testovanou osobou).

V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od
posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných
zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy provedení testu
brání překážka
např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.)se
karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí bez
provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou
osobou.

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního
rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.
Viz:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-izolace-a-karant%C3%A9na-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-9.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa
naleznete zde:
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro
domácí karanténu/izolaci viz:

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací
obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat
ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by
se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.),
je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní
službu nebo linku 155 a předat informaci o probíhající karanténě.

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař
elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém
místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je
bezplatný. Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz:
https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní
osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty

kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by

byla činěna další opatření  u nich

 

ROZHODNUTI_uzavreni_MS_BulharskaII.pdf

17.12.2020

Covid 19

Vážení rodiče,

dnes odpoledne jsem byla informována o pozitivním nálezu Covid -19 u dítěte ve třídě Ježečků. Dítě bylo naposledy v kolektivu v pondělí 14.12.

O uzavření provozu a případné karanténě pro ostatní děti musí oficiálně rozhodnout KHS, k čemuž by mělo dojít nejdříve zítra. Proto Vás žádám, abyste zvážili, zda v pátek 18.12. pošlete své díté do MŠ.

Všechny rodiče, kterých se to týká budu postupně telefonicky kontaktovat.

Děkuji za pochopení a trpělivost.

 

15.12.2020

Plavání

Batůžek - plavky, kooupací čepice, osuška

Odjezd od MŠ 8:10 hod.

15.12.2020

Plavání

PLAVÁNÍ PLATBA

 

Cena: 1650,-/ 10 lekcí

Číslo účtu: 8822184028/5500

VS: 255

SS: 15

Zpráva pro příjemce: jméno dítěte

Odjezd od MŠ V 8:10 hod.

 

08.12.2020

Plavání

Pozor PLAVÁNÍ

 

Naskytla se nám šance začít chodit plavat již příští týden.

Cena 1650,-/10 lekcí (včetně dopravy).

Předpokládaný den středa 9:00hod.

Hlásit se můžete ve svých třídách u své paní učiteky nejlépe do pátku.

Dobře zvažte zda je Vaše dítě dostatečně samostatné a připravené na lekce plavání, aby zvládlo se obléct, vysléct, pozná své věci, atd...

Přednost mají předškoláci. 

11.11.2020

Svátek a kroužky

Vážení rodiče,

 

máme tu svátek a to v úterý 17.11. Pokud se rozhodnete nechat si děti v pondělí 16.11. doma, nahlaste to, prosím, ve své třídě a nezapomeňte si odhlásit obědy. Předpokládáme, že bude chybět více dětí, a aby nepřišly o lekci angličtiny, je první lekce přesunuta na středu 18.11. na 14:45 - 15:30.

Ze stejného důvodu bude kroužek tanečků přesunut na čtvrtek. Časy a podrobnosti Vám budou zaslány e-mailem od společnosti Rytmik

 

Děkujeme a mějte se krásně.

09.11.2020

Pozor, pozor změna!!!

Máme tady pár změn prosím o pozornost :)

1. Z důvodu bezpečnosti se ruší výdej do jídlonosičů do odvolání - strava Vám bude odhlášena.

2. Odhlašování dětí ze stravy a docházky - pouze prostřednictví telefonu: 515 915 107 nebo
     e-mail: sjbulharska@seznam.cz - prosím jiná tel. čísla a e-maily již nepoužívejte. Děkuji
     sešity v šatnách se ruší!! 

 

Děkujeme za pochopení

02.11.2020

Nová telefonní čísla

Máme nová telefoní čísla - volat jen v nejnutnějších případech!! Paní učitelky se věnují hlavně dětem ne telefonátům.

Stravu odhlašovat jen v kuchyni - paní učitelky neodhlašují stravu!!!

Kuchyň - 515 915 107 - odhlašování obědů (6:00 - 14:00 hod.)

Veverky - 515 915 108

Ježečci - 515 915 109

Medvídci - 515 915 110 

MŠ - 515 915 111

 

30.10.2020

Tel. linky

Omlouváme se za výpadky telefonů, mění se tel. linky. Během dvou dnů napíšu nová telefoní čísla s dalšími podrobnostmi.
Děkujeme za pochopení

29.10.2020

Otevření

Vážení rodiče,
od pondělí 2.11.2020 budou v naší MŠ v provozu všechny třídy. Kdo si nechá z důvodu epidemie děti doma, má je omluvené. Stravu si odhlašujete sami.